Locul miraculos: Manastirea cu trei altare, unde se întâmplă minuni în România”

La numai 20 de kilometri distanță de agitația Bucureștiului se află o comoară liniștită și unică în țară: Mănăstirea Samurcășești. Acest sanctuar sacru, fondat de boierii Samurcași în 1800, în satul Ciorogârla din Ilfov, se remarcă prin faptul că este singura mănăstire din România cu trei altare și, mai remarcabil, locul unde maicile își pun priceperea în tâmplărie.

Povestea începutului său este înfășurată în legende fascinante. Se spune că visul unui cioban care păștea turma în acele locuri a fost interpretat de către arhimandritul Timotei drept un semn divin, indicând construcția unei biserici cu trei altare, închinată Preasfintei Treimi. Inspirat de acest mesaj, boierul Constantin Samurcaș a pus temelia acestui lăcaș sfânt, iar lucrările au început în 1806, fiind finalizate în 1809.

Istoria mănăstirii a fost marcată de încercări și supraviețuire prin tragedii. De la cutremure devastatoare la incendii distructive și chiar jafuri în perioada ocupației germane, Mănăstirea Samurcășești a traversat episoade grele. Legea secularizării din 1863 a adus noi provocări, iar mănăstirea a fost lăsată în ruină până când eforturile stăreței monahale Fevronia Vlădoianu, între anii 1866 și 1894, au început procesul de restaurare.

În ciuda obstacolelor, mănăstirea și-a recăpătat splendoarea, datorită eforturilor neobosite ale credincioșilor și a sprijinului regal. Dintr-un memoriu adresat Domnitorului Carol I, mănăstirea a primit fonduri pentru repararea bisericii, iar mai târziu, pictura interioară a fost realizată prin donații generoase.

În deceniile următoare, mănăstirea a fost supusă unor noi renovări și restaurări, iar în anul 2000 a început un amplu proces de modernizare și îmbunătățire. Clădiri noi au fost ridicate, infrastructura a fost modernizată, iar întregul ansamblu monahal a fost îngrijit și înfrumusețat.

Astăzi, Mănăstirea Samurcășești nu este doar un loc de închinare, ci și o mărturie vie a perseverenței umane și a credinței neclintite în fața adversităților.