Rugăciunea făcătoare de minuni către Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, către tine îmi îndrept gândul și ruga mea, aducându-ți toate necazurile și dorințele mele. Cu inima plină de lacrimi, strig către tine în mijlocul acestei lumi pline de durere și suferință.

Până când, Maicuță milostivă, va mai dura această durere necontenită pe pământ? Până când vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor lovi atât de puternic inimile oamenilor? Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor?

Până când vor încerca să ne înșele, să ne abată de la calea adevărului și să ne împiedice să ne împlinim poruncile divine, să aducem slavă și cinste Marelui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridică-te, Stăpână Atotbună, și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit Isus Hristos, înfricoșându-i cu sfințenia ta nebiruită și îndrumându-ne pe cărările mântuirii. Roagă-te pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii săi, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, pentru cei bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor rătăciți la secte, pentru cei răposați.

Ajută-ne să ne pocăim cu toții de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim indiferenți la chemarea divină a Fiului tău blând, care a venit să sufere chinuri barbare pentru sufletele noastre rănite.

Roagă-te, Măicuță Sfântă, pentru aceste nevoi ale mele (aici rostești necazurile și dorințele tale). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin!