Această înălțătoare rugăciune a fost descoperită la locul Sfântului Mormânt al Prea Sfintei Maicii Domnului și pururea Fecioarei Maria

Această rugăciune este o comoară spirituală descoperită la locul Sfântului Mormânt al Prea Sfintei Maicii Domnului și pururea Fecioarei Maria. Ea este un izvor de har și protecție pentru toți cei care o rostesc cu credință și smerenie.

Tradiția spune că această rugăciune a fost transmisă prin intermediul unui vis pe care l-a avut Preasfânta Fecioară Maria în timp ce se odihnea în Muntele Elenului, în cetatea Betleemului. În acest vis, ea a fost învăluită într-o viziune a suferinței și răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, precum și a înălțării Sale la ceruri. Acest vis a fost un mesaj divin care a prevestit sacrificiul lui Hristos pentru mântuirea omenirii.

În rugăciunea sa, Preasfânta Fecioară a descris evenimentele tragice din viața Mântuitorului, inclusiv răstignirea Sa pe cruce și învierea Sa din morți. Ea a mărturisit că toate acestea se vor întâmpla pentru mântuirea omenirii și că cei care păstrează și rostesc această rugăciune vor fi protejați și binecuvântați de Dumnezeu.

Această rugăciune este un mijloc de protecție împotriva răului și al nenorocirilor și un canal de har și binecuvântare divină. Ea promite liniște sufletească, vindecare, protecție împotriva bolilor și a morții premature, precum și dreptate pentru cei nedreptățiți.

Roșind această rugăciune cu credință și devotament, oamenii pot găsi confort și alinare în fața greutăților vieții și pot fi îndrumați către lumina și iubirea lui Dumnezeu. Este un apel către Preasfânta Maică a Domnului, care întotdeauna ascultă rugăciunile celor credincioși și îi ocrotește cu dragoste și milă.

Astfel, această rugăciune este o expresie a credinței și a nădejdii noastre în mila și puterea lui Dumnezeu, care ne veghează și ne ocrotește în toate împrejurările vieții noastre.