Rugăciunea pe care trebuie să o spui în Joia Mare! E cea mai puternică

În Joia Mare, în tradiția creștină, se prăznuiește momentul sfânt al spălării picioarelor, Cina cea de Taină și rugăciunea cea mai presus de înțelegere, alături de trădarea lui Iuda și vânzarea Domnului. În această zi specială, se spune că rostirea unei rugăciuni puternice poate aduce iertarea păcatelor și ajutorul divin în zilele ce urmează.

La liturghiile din Joia Mare, în unele catedrale și mănăstiri, are loc momentul solemn al “Spălării picioarelor”, o reprezentare a gestului umilinței și iubirii lui Iisus față de ucenicii săi. După această ceremonie, se rostește denia celor 12 Evanghelii, în care sunt citite pasaje relevante din viața și patimile Mântuitorului.

Una dintre rugăciunile speciale rostite în Joia Mare este considerată de oameni ca fiind deosebit de puternică. Această rugăciune se recită pentru a cere iertarea păcatelor și pentru a primi ajutor divin în fața provocărilor vieții.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, și cu mare umilință ai spălat picioarele lor și ale ucenicului care Te-a vândut! Apoi, luând pâine și vin în mâinile Tale Cele Sfinte și binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuși Trupul și Sângele Tău, cu care i-ai împărtășit zicând: „Luați, mâncați și beți, că acestea sunt Trupul și Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre’.

Cel ce tot în ziua aceasta Te-ai înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărățești împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale celor răposați. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinți, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tău cel curățitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele și să curățească inima și sufletul meu, ca astfel, cu vrednicie, cu curăție și cu umilință, să mă împărtășesc cu Sfintele Tale Taine, acum și în timpul morții mele, iar în ora despărțirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin”.

Această rugăciune este considerată a fi o chemare sinceră către Dumnezeu pentru iertare, curățire și ajutor în toate încercările și momentele vieții. Este o rugăciune puternică care exprimă umilință și recunoștință în fața divinității și a jertfei sale. Rugați-vă cu credință și inimă deschisă, căci Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunile sincere ale credincioșilor săi.