Rugăciunea Sfintei Cruci – Te scapă de toate relele din viață – Iată ce trebuie să faci atunci când o citești

Rugăciunea Sfintei Cruci: Un Instrument de Vindecare și Îndeplinire a Dorințelor

Rugăciunea Sfintei Cruci este un dar divin oferit de preoți și credincioși, recunoscut pentru capacitatea sa de a aduce vindecare și împlinire în viețile celor ce o rostesc cu credință.

Această rugăciune puternică este considerată a fi o armă spirituală împotriva răului și a necazurilor, iar preoții sfătuiesc ca ea să fie rostită alături de o lumânare aprinsă și cu o inimă plină de credință.

Iată textul rugăciunii:

„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, în această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele.

De aceea ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite, ca să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie de astăzi înainte Crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele; și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta,

precum au făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta; cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai.

Dă-ne, Doamne, și nouă darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului, și iartă păcatele noastre pentru Sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești.

Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție în toate zilele Sfânta Biserică și le lasă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta și să vadă Lumina Ta și să mărească slava Ta.

Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către Dansa: mărire ei pentru dragostea Ta.

Bucură-te preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamarit, pentru că Tu ai ținut rodul vieții ce ne-a mântuit din moartea păcatului.

Bucură-te toiagule cel tare, ce ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului.

Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpați jos, iar pe prietenii Tăi ca împărățind în ceruri.

Pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea Ta, iar pe creștinii ce Ți se închină înarmezi cu puterea Ta.

O, Răstignitule meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai nouă pildă de adevărată răbdare! De aceea cum putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de mare cinste?

Ruşine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii, sau de ispitele ce ne aduc duhurile rele, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El; pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărime întru Împărăția Lui cea veș