Părintele Argatu dezvăluie secretul dezlegării de blesteme și farmece: O practică timp de 9 zile consecutiv

Rugăciunea pentru dezlegarea de blesteme este un act de credință profundă și poate fi folosită de cei care resimt influența negativă a unor forțe malefice. Iată o rugăciune de dezlegare:

„Îndură-te, Doamne, Bunule și Iubitorule de oameni, Care pentru îndurările Tale ai trimis pe Unul-Născul Fiul Tău în lume, ca să rupă zapisul greșelilor cel asupra noastră și să dezlege legăturile celor legați de păcate și să propovăduiască celor robiți iertare,

Tu, Stăpâne, și pe robul Tău (numele) liberează-l cu bunătatea Ta, de legătura ce este pusă asupra lui, și-i dăruiește lui să se apropie fără de păcat, în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava Ta, și cu cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată.

Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Această rugăciune este rostită cu credință și smerenie, iar pregătirile pentru a o folosi sunt de asemenea esențiale:

  1. Post și rugăciune: Postește timp de 9 zile consecutive, ținând post negru lunea, miercurea și vinerea până la miezul nopții sau cel puțin până la orele 18:00 sau 21:00, consumând alimente de post. În fiecare zi, rostește rugăciuni și fă 40 de metanii.
  2. Rituale zilnice: Între orele 22:00 și 24:00, aprinde 9 lumânări în formă de cruce și lasă-le să ardă complet. După aceea, fă 3 metanii și rostește rugăciunea de dezlegare, repetând această succesiune până la 40 de metanii.

Aceste practici se desfășoară într-un cadru de smerenie și credință în puterea divină de a proteja și de a elibera sufletul de influențele malefice.