Cât te costă să faci succesiunea în 2024 și cine are dreptul la moștenire. Ce se întâmplă cu averea persoanei decedate

Procesul juridic cunoscut sub numele de succesiune sau moștenire reprezintă modalitatea legală, încheiată la notar, pentru stabilirea moștenitorilor unei persoane decedate.

Taxa de succesiune pentru anul 2024 este un subiect de interes pentru mulți. Succesiunea este reglementată de Codul Civil și reprezintă modul în care familia poate beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul unui membru al acesteia.

În lipsa unui testament care să prevadă altfel, moștenirea legală presupune distribuirea bunurilor materiale, conturilor și lichidităților în funcție de gradul de rudenie, fiecare succesor primind cota care îi revine.

Lista cu documentele necesare pentru succesiune în 2024 este destul de extinsă:

– Cerere-tip;
– Certificat de deces original al persoanei decedate;
– Certificat de atestare fiscală care confirmă că persoana decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat;
– Certificat de naștere și căsătorie pentru soțul supraviețuitor, după caz;
– Certificat de naștere și căsătorie, după caz, și alte acte de identitate pentru moștenitori;
– Acte de proprietate pentru bunurile lăsate moștenire;
– Testament, dacă există unul;
– Acte de identitate pentru moștenitori.

Potrivit legii civile, moștenitorii legali sunt clasificați în mai multe clase, iar aceștia primesc averea în ordinea stabilită de lege. Taxele de succesiune variază în funcție de valoarea bunurilor moștenite și sunt compuse din onorariul notarului, taxa pentru cartea funciară și impozitul datorat statului.

Dacă nu există moștenitori legali sau testamentari, averea defunctului poate reveni comunei, orașului sau municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii.

În plus, persoanele condamnate penal sau care au săvârșit anumite fapte grave pot fi declarate nedemne de a moșteni, conform prevederilor legale.

În concluzie, procesul de succesiune este unul complex, iar costurile și procedurile asociate variază în funcție de circumstanțele fiecărui caz.